GDPR

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Správce Vašich údajů:

Ing. Robert Mlčák, Demlova 3587/7, CZ - 58601 Jihlava - IČ: 18523084

Určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

Účely a rozsah zpracování
Jsou zpracovány osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících oprávněných důvodů:

o plnění smlouvy
Vaše osobní a fakturační údaje v rozsahu nezbytné k plnění smlouvy a evidenci daňových dokladů

Jméno a Příjmení, titul, Adresa dodání zboží, Stát

Vaše kontaktní údaje za účelem komunikace se zákazníkem - potvrzení a upřesnění objednávky, kontakt pro přepravní společnost nebo poštu.

E-mail, telefonní číslo

o zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb
Pro zasílání nabídek je evidován pouze e-mail a telefonní číslo a to po dobu maximálně 10 let od poslední objednávky pro zaslání informačního e-mailu nebo SMS zprávy a to maximálně 4x ročně. Je to děláno z oprávněného zájmu, neboť je důvodně předpokládám, že Vás jako zákazníka novinky zajímají.
Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám novinky jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat.
Vaše osobní údaje jsou evidovány po dobu zákonných lhůt nebo v konkrétních případech v uvedené délce.

o Cookies
Při procházení mých webových stránek je zaznamenána Vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je vnímáno jako oprávněný zájem správce pro zlepšování služeb pro Vás jako zákazníka.

o zabezpečení a ochrana osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a jsou chráněny v maximální možné míře. Byla přijata všechna možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití Vašich osobních údajů.

o předání osobních údajů třetím osobám
Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně, výjimkou jsou jen údaje pro zajištění k doručení zásilky k Vám a kontaktu dopravce s Vámi jako příjemcem a to na základě smluvního vztahu
Toptrans EU, a.s. a Česká pošta s.p.

o předání dat mimo Evropskou unii
Data jsou zpracovávány výhradně v Evropské unii.

o Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Máte právo na výpis evidovaných osobních údajů a důvodu jejich zpracování.
Máte právo na omezení rozsahu evidovaných osobních údajů nebo účelu zpracovávání.
Máte právo na odhlášení ze zasílání nabídek (e-mail, telefonní číslo).

o kontaktní údaje pro písemnou nebo e-mailovou komunikaci

Ing. Robert Mlčák, Demlova 3587/7, CZ - 58601 Jihlava
E-mail: plavky@plavky.cz

o změny
Pokud jsou u Vás nějaké změny, prosíme o nahlášení této změny na výše uvedených kontaktních údajích

o platnost
Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.

 
Zpět
 
 
 

 
Detail článku - Generováno programem WebGen.cz v režimu Expert